Hoppa till testet

Din arbetsdag.
Sveriges morgondag.

Du + Regeringskansliet = sant? Test!

1. Du har utsetts till ansvarig handläggare för att genomföra ett EU-direktiv i den svenska lagstiftningen. Arbetet kan komma att pågå under två år. Hur ser du på ett sådant uppdrag?

Rätt svar är A

Du som har svarat A passar bäst hos oss. I arbetet ingår både korta och mer långsiktiga uppgifter. Du förväntas kunna leverera och byta fokus snabbt, vilket ställer krav på att du är resultatinriktad och flexibel. Samtidigt behöver du vara uthållig i de arbetsuppgifter som är mer långsiktiga och ofta har omfattande beslutsprocesser.

2. Du har fått i uppgift att skriva ett förslag till ett tal som ministern ska hålla, men du delar inte regeringens politik i frågan. Vad gör du?

Rätt svar är B

Du som har svarat B passar bäst hos oss. Det krävs självständighet och integritet för att ta fram ett kompetent och sakligt underlag inför regeringens beslut – men också lojalitet i relation till de beslut som fattas.

Till startsidan

3.Du ska lämna synpunkter på ett underlag till regeringsbeslut som ett annat departement har tagit fram. Det handlar om helt nya frågor som du inte har arbetat med tidigare. Vad gör du?

Rätt svar är C

Du som har svarat C passar bäst hos oss. Ibland krävs det att du kan hantera nya uppgifter eller områden som du inte varit involverad i tidigare. Det finns sällan tid att sätta sig in i varenda detalj. Att metodiskt gå igenom frågan och stämma av med kunniga kollegor är ofta ett bra tillvägagångssätt.

Till startsidan

4.En minister behöver få ett faktaunderlag i punktform för att kunna svara en journalist och det är bråttom. Du får i uppdrag att skriva underlaget eftersom frågan gäller ditt ansvarsområde.

Rätt svar är B

Du som har svarat B passar bäst hos oss. Det är vanligt med snabba beställningar eller andra oförutsedda händelser som gör att arbetet behöver prioriteras om.

Till startsidan

5.Du har fått i uppgift att ta fram en e-utbildning inom ditt ansvarsområde tillsammans med en specialist inom kompetensutveckling. Ditt uppdrag är att se till att innehållet är korrekt och motsvarar det målgruppen behöver lära sig. Du vet precis hur du vill att upplägget på utbildningen ska vara, men det behöver förankras i organisationen. Vad gör du?

Rätt svar är C

Du som har svarat C passar bäst hos oss. Noggranna processer för att stämma av alla infallsvinklar på en fråga, är utmärkande för arbetet i Regeringskansliet. Syftet är att de beslut som fattas blir så bra som möjligt.

Till startsidan

6. Du ska företräda Sverige i en internationell kommitté. Där sitter länder med olika prioriteringar, kulturer och uttryckssätt och ni ska samsas om ett beslut. Hur ser du på en sådan uppgift?

Rätt svar är C

Du som har svarat C passar bäst hos oss. Som handläggare företräder du Regeringskansliet och Sverige såväl nationellt som internationellt. Du har många kontaktytor, både internt i Regeringskansliet och externt med olika myndigheter, branscher, internationella organisationer och andra intressenter.

Till startsidan

7.Som ny handläggare jobbar du med att förbereda ett förslag till svar på en riksdagsfråga som ministern ska skriva under. Nu får du veta att du behöver lägga det arbetet åt sidan för att istället åka till Bryssel på ett viktigt möte i morgon. Hur reagerar du?

Rätt svar är A

Du som har svarat A passar bäst hos oss. Du har omväxlande, intressanta och ofta komplexa uppgifter. Tjänsteresor förekommer för de flesta handläggare, även om frekvensen varierar.

Till startsidan

8. Du är ny på jobbet och har redan fått i uppgift att utreda de ekonomiska konsekvenserna av en förändring i ett regelverk. Hur går du tillväga?

Rätt svar är A

Du som har svarat A passar bäst hos oss. Den här uppgiften kräver en del detektivarbete. I Regeringskansliet har du professionella och kunniga kollegor, både specialister och personer med bred kompetens, som är ett viktigt stöd när du får en uppgift av det här slaget.

Till startsidan

9. Du har fått ett underlag till regeringsbeslut från ett annat departement för att ge synpunkter på. Beslutet har betydelse för ditt ansvarsområde och du noterar att det finns vissa brister i faktauppgifterna. Vad gör du?

Rätt svar är B

Du som har svarat B passar bäst hos oss. Regeringen fattar sina beslut kollektivt vilket betyder att alla frågor behöver vara förankrade med berörda departement inför beslut. Förhandling, förankring och samverkan är grunden i ditt arbete.

Till startsidan

Din arbetsdag.
Sveriges morgondag.

Kul att du gjorde vårt quiz! Vi hoppas att du blev nyfiken och vill veta mer om oss, för vi är nyfikna på dig. Gå in och läs mer – och sök bland våra lediga jobb – regeringen.se/jobb

Starta om testet
På du-plus-regeringskansliet.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Läs om kakor