Hoppa till testet

Din arbetsdag.
Sveriges morgondag.

Du + it på Regeringskansliet = sant? Test!

1. Du har blivit ombedd att vara en del i ett av de team som driver Regeringskansliets digitaliseringsresa. Arbetet kommer att pågå i minst två år och handlar primärt om att bygga om delar av våra plattformar med ny arkitektur. Hur ser du på ett sådant uppdrag?

Rätt svar är B

Du som har svarat B passar bäst hos oss. I arbetet ingår både korta och mer långsiktiga uppgifter. Regeringskansliet står nu inför en omfattande digitaliseringsresa där vår uppgift är att utveckla nya, bättre och säkrare verktyg som förenklar tjänstemännens och politikernas arbete. I den processen är det extra viktigt att du är både driven, resultatinriktad och gillar omväxling.

2. Du har jobbat i tio månader med att införa nya rutiner för dokumentsäkerhet i våra plattformar, men nu får du höra att det tagits ett beslut i EU om att införa en annan säkerhetsföreskrift än den du jobbat utifrån. Vad gör du?

Rätt svar är A

Du som har svarat A passar bäst hos oss. Regeringskansliet är en arbetsplats som påverkas av, och agerar på, omvärldshändelser. Vi jobbar inte bara nära politiken i Sverige, utan även den i EU. Därför behöver vi ha drivna medarbetare som har förmågan att ställa om snabbt utifrån nya förutsättningar.

Till startsidan

3.Du har blivit tillfrågad att driva ett uppdrag som ligger utanför ditt kompetensområde. Hur reagerar du?

Rätt svar är C

Du som har svarat C passar bäst hos oss. Att jobba på Regeringskansliet innebär att mycket kan förändras – och det snabbt. Därför måste våra medarbetare ha drivet och viljan att ständigt vidareutvecklas. Som stöd har du tillgång till ett stort antal utbildningar, till exempel inom systemarkitektur och projektledning.

Till startsidan

4.Du har fått i uppgift att tillsammans med Finansdepartementet utveckla ett verktyg för att underlätta analys- och budgetarbetet. Uppdraget innebär täta samarbeten med andra kompetenser samt en intern förankring på Finansdepartementet. Vad känner du?

Rätt svar är B

Du som har svarat B passar bäst hos oss. Det som utmärker vår arbetsplats är ett tätt samarbete – både inom det egna teamet, men också med medarbetare på departementen. Därför är det viktigt att du både har intresse av – och förmågan – att driva en dialog med olika kompetenser.

Till startsidan

5.Du ska precis genomföra en viktig och sedan länge planerad systemuppdatering, när en svensk ambassad utsätts för ett dataintrång. Du blir ombedd att resa dit snarast möjligt för att skydda känsliga uppgifter åt utrikesförvaltningen. Vad gör du?

Rätt svar är B

Du som har svarat B passar bäst hos oss. Du har stora möjligheter att styra över din arbetsdag, men ibland behöver du rycka ut med kort varsel – både inom och utanför Sverige. Vi är en global arbetsplats med över 100 utlandsmyndigheter. Vår it-miljö sträcker sig över ett världsomspännande nät och måste vara lika uppdaterad och säker oavsett plats.

Till startsidan

6. Du har blivit ombedd att ingå i ett team som ska undersöka om och hur myndigheten ska använda sig av ny teknik, så som maskininlärning och AI. Vad tänker du om det?

Rätt svar är A

Du som har svarat A passar bäst hos oss. Det är viktigt att hålla koll på ny teknik eftersom vår it-miljö hela tiden måste utvecklas för att kunna möta nya förutsättningar. Just nu ser vi över våra äldre system och bygger om kod helt eller delvis. Kanske kan AI och maskininlärning vara bra hjälpmedel i säkerhetsarbetet och digitaliseringsprocessen?

Till startsidan

7.Du har blivit ombedd att vara fadder åt en nyanställd, nyexad kollega. Hur reagerar du?

Rätt svar är C

Du som har svarat C passar bäst hos oss. Vi arbetar i en unikt komplex it-miljö med höga kontinuitetskrav. För att ta hand om – och vidareutveckla den – behövs ett blandat gäng med olika kunskap och kompetens. Vår arbetsmiljö har fokus på problemlösning och leverans, och trivsel är en förutsättning för att skapa det samarbete som krävs.

Till startsidan

8. Du får möjlighet att vara med och utveckla en e-tjänst där alla lagar kungörs digitalt. Den ger alla möjlighet att i varje enskilt ögonblick veta vilka lagar som gäller i Sverige. Hur ställer du dig till ett sådant uppdrag?

Rätt svar är A

Du som har svarat A passar bäst hos oss. Oavsett vilken roll du har på Regeringskansliet, så har du ett meningsfullt arbete som bidrar till samhällsutvecklingen – och gör verklig skillnad för människor.

Till startsidan

9. Ni har fått indikationer om återkommande intrångsförsök riktade specifikt mot de system du jobbar med. Eftersom du har rollen som ”särskilt säkerhetskunnig” i ditt team, så måste du ägna dagar åt att gå igenom alla era system i både utredande och förebyggande syfte. Hur känner du inför det?

Rätt svar är C

Du som har svarat C passar bäst hos oss. Regeringskansliet bedriver en av Sveriges absolut mest samhällskritiska verksamheter och säkerhetskraven är skyhöga. Därför är säkerhet en aspekt som genomsyrar hela vårt arbetssätt.

Till startsidan

Din arbetsdag.
Sveriges morgondag.

Kul att du gjorde vårt quiz! Vi hoppas att du blev nyfiken och vill veta mer om oss, för vi är nyfikna på dig. Gå in och läs mer – och sök bland våra lediga jobb – på regeringen.se/it-jobb

Starta om testet
På du-plus-regeringskansliet.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Läs om kakor